TIETOSUOJASELOSTE

Balettikoulu Kabanov Tanssitehdas

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste, päivitetty 24.5.2018.

Rekisterinpitäjä

YRITYS: Balettikoulu Kabanov Tanssitehdas
Y-tunnus: 1651845-3
Osoite: Pyhäjärvenkatu 5 D, Lt 12, 33200 Tampere

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Nimi: Irina Kabanov-Toivanen
Puhelin: 050 401 6003
Sähköposti: kabanov@tanssitehdas.fi

Henkilörekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakasrekisteriä käytetään Kabanov Tanssitehtaan toiminnassa. Sitä käytetään asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen ylläpitoon.

Rekisteröitävät tiedot

Henkilörekisteriin merkitään asiakkaan yhteistiedot ja alaikäisen lapsen huoltajan yhteistiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittäviä tietoja hankitaan oppilaan ilmoittautuessa Kabanov Tanssitehtaan asiakkaaksi. Asiakastietoja säilytetään 7 vuotta.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille ellei asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano sitä vaadi. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

  • Fyysisessä muodossa oleva aineisto säilytetään Kabanov Tanssitehtaan toimitiloissa lukitussa tilassa.
  • Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään Kabanov Tanssitehtaan tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi.

Tietojen tarkastusoikeus ja korjaaminen

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön toteuttamiseksi asiakkaan tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on asiakkaalle maksutonta.

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Tietojen korjauspyynnössä on yksilöitävä korjattava virhe ja ilmoitettava korjatut tiedot. Korjauspyynnön toteuttamiseksi asiakkaan tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön.